Chan Т. М.

ЧАН Тетяна Михайлівна (09.08.1975, м. Богодухів, Харківської обл.); кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Закінчила Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна (2001).

Працює в НФаУ: старший лаборант кафедри неорганічної хімії (2004 – 2015); асистент кафедри неорганічної хімії (2016), доцент (2017). З 2020 – доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії НФаУ.

Навчально-методична робота. Проводить лекції, лабораторні і семінарські заняття із загальної та неорганічної, медичної, фізичної та колоїдної хімії. Співавтор навчальних посібників:

     1. Биоактивность неорганических соединений. Учебное пособие (2018);
     2. Неорганическая химия. Модуль ІІ. Лабораторный практикум (2018);
     3. Общая химия. Модуль І. Лабораторный практикум (2019);
     4. General and inorganic chemistry. Laboratory Practicum (2019);
     5. Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум (2019);
     6. Загальна та неорганічна хімія. Лабораторний практикум (2020);
     7. Біонеорганічна хімія. Лабораторний практикум (2020);
     8. Основи кількісних розрахунків у фармації. Навчальний посібник (2021);
     9. Fundamentals of Quantitative Calculations in Pharmacy. Training manual (2021);
     10. Медична хімія. Лабораторний практикум (2021).

Науково-дослідна робота. Кандидатська дисертація «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fe3O4» (2016). Автор та співавтор понад 50 друкованих праць (серед них 11 статей у фахових виданнях (6 англійською мовою), 3 патентів України на корисну модель та 2 патентів на винахід, 21 тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, 10 навчальних посібників).

Підвищення кваліфікації:

 • «Школа професійної майстерності викладача НФаУ», (25.10.2017 – 03.2018) на базі Науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти МОЗ України;
 • «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society», Centrum naukowo edukacyjne RS Globa S. z O.O. (Poland), 20.03.19 – 22.03.19, сертифікат 20190322.049/01 від 22.03.19;
 • «Інноваційні технології навчання», сертифікат №97 від 24.04.2020; ІПКСФ НФаУ;
 • «Теорія та практика дистанційного навчання» (12 січня – 09 квітня 2021), сертифікат №ПП-00109 від 09 квітня 2021; ІПКСФ НФаУ.

Громадська діяльність. Скарбник Громадської організації “Всеукраїнська асоціація апітерапевтів”. Виконує обов’язки матеріально відповідальної особи, відповідає за ПБ, ТБ, БЖ та ЦО, бере участь у проведенні профорієнтаційних та виховних заходах кафедри протягом року.

Chan Т. М. Chan Т. М. Chan Т. М.

 

Print Friendly, PDF & Email