DSC_1545 -1copyКРИСЬКІВ Олег Степанович (25.03.1979, м. Івано-Франківськ); кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії НФаУ.

Закінчив Тернопільський державний педагогічний університет (2001).

Працює в НФаУ: аспірант кафедри органічної хімії (2002-2005); асистент кафедри органічної хімії (2005-2010); доцент кафедри неорганічної хімії (з 2010), доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії (з 2020).

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить лабораторні і семінарські заняття із загальної та неорганічної, медичної, фізичної та колоїдної хімії, основ кількісних розрахунків у фармації (ОКРФ), хімії елементів та їх сполук (ХЕС). Співавтор навчальних посібників: “Програма, контрольні завдання та методичні рекомендації з органічної хімії” (2011), Неорганічна хімія. Лабораторний практикум” (2012, 2015, 2020), українською, англійською та російською мовами, Неорганічна хімія. Збірник тестів (2012), українською, російською та англійською мовами, “Прикладна ІЧ-спектроскопія” (2014), “Біоактивність неорганічних сполук” українською, англійською та російською мовами (2017), підручника “Медична хімія” (2018, з грифом МОН України), “Загальна та неорганічна хімія” (2019, з грифом МОН України), Основи кількісних розрахунків у фармації (2021), Fundamentals of Quantitative Calculations in Pharmacy (2021).

Науково-дослідна робота. Кандидатська дисертація “Синтез 4-оксо-3,4-дигідрохіназолінів на основі амідів та гідразидів 2-N-ацилантранілової кислоти, їх хімічні та біологічні властивості” (2007). Автор та співавтор понад 180 друкованих праць.

Громадська діяльність. Вчений секретар Громадської організації “Всеукраїнська асоціація апітерапевтів”.

Нагороди. Почесна грамота НФаУ за багаторічну бездоганну працю, розвиток дистанційних технологій навчання та з нагоди Дня фармацевтичного працівника України (13.09.2018).

Kryskiv O.S. Kryskiv O.S. Kryskiv O.S. Kryskiv O.S. Kryskiv O.S.

 

Print Friendly, PDF & Email