Підготовка наукових кадрів

З 2018 р. ас., к.фарм.н. Ковальська О.В. виконує кваліфікаційну роботу на здобуття ученого звання доктора фармацевтичних наук “Визначення четвертинно-амонійних сполук кінетико-фотометричним методом за їх антихолінестеразною активністю” (науковий консультант – проф. Блажеєвський М.Є.).

Print Friendly, PDF & Email