Publications 2012/2013

1. Thermogravimetric and structural studies of zinc-doped magnetite nanoparticles for pharmaceutical application /I. Vedernikova, A. Koval, A. Fataliyva/ J. Chem. Pharm. Res., 2013, 5(6):109-112.

2. Structural and physical properties of nanoparticles systems ZnxFe3-xO4  for biomedical purpose / Ye.Levitin, I.Vedernikova, A.Koval, L. Olkhovik, N. Borisova, Z. Sizova, A. Fatalieva // Фармацевтичний часопис. – 2013. – № 4. – С. 16-20.

3. Ведерникова И.А. Структурные особенности магнитных наночастиц в биологических объектах как фактор развития магнитных нанотехнологий в фармации / И.А. Ведерникова // Биофармацевтический журнал. 2013. Т. 5. № 4. С. 21 – 25.

4. Alla Koval  Conception of creating x-ray contrast mediums of the new generation / A.Koval //  International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. – Vol 5, Suppl 2. – 2013. – P. 98-100.

5. Синтез та дослідження фармакологічної активності R-бензолсульфонілоксамідоетанових кислот / Н.І. Банна, О.С. Криськів, І.П. Банний, В.М. Савченко // Фарм. Часопис. – 2013. – № 1. – С. 7-9.

6. Криськів О.С. Синтез 2-R-3-гідрокси – 4-оксо-(3,4-дигідро)хіназолін-4-онів / О.С. Криськів // Фарм. Часопис. – 2013. – №1. – С. 28-31.

7. Коваль А. О. Синтез наночасток манган (ІІ) фериту для фармацевтичних препаратів з магнітокерованими властивостями / А.О. Коваль // Фарм. Часопис. – 2013. – №1. – С. 32-36.

8. Ідентифікація та кількісне визначення празозину ВЕРХ-методом / О.О. Маміна, О.В. Ковальська, Л.І. Рибалко, І.В. Сиромятникова // Питання судової медицини та експертної практики: ХІ зб. наук. лр., присвячена 90-річчю Донецького обласного бюро судово-медичної експертизи та 60-річчю кафедри судової медицини Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. – Донецьк, 2013 – С.105-106.

9. Криськів О.С. Антимікробна дія 2-R-3-гідрокси-4-оксо(3,4-дигідро)-хіназолін-4-онів та її кількісний зв’язок з молекулярною структурою // Фармаком. – №2. 2013. – С. 17 – 19.

10. Крыськив О.С. Количественные отношения структура – биологическая активность в ряду 2-R-3-гидрокси-4-оксо(3,4-дигидро)хиназолин-4-онов // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, №2. – С. 169 – 172.

11. Магнітні рідини. Очищення води від нафтопродуктів / І. В. Цихановська, А. Ю. Денисова, Є. Я. Левітін та ін. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2013. – 1/6(61). – С. 28 – 31.

12. Фаталієва, А. В. Фізико-хімічні дослідження наночастинок цинкзаміщеного магнетиту / А .В. Фаталієва, І. О. Ведерникова, А. О. Коваль // Медична наука та практика на сучасному історичному етапі : тез. наук. робіт міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 26-27 квіт. 2013 р. – К. : Київський медичний науковий центр, 2013. – С. 92-96.

Print Friendly, PDF & Email