Олімпіада-2019

4 квітня 2019 р. на кафедрі неорганічної хімії відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів 1 курсу спеціальності «Фармація» з дисципліни неорганічна хімія.
Учасникам було запропоновано 3 конкурсних завдання:

1. Допоможіть провізору!
Розчин з масовою часткою гідроген пероксиду 3% широко застосовують у медицині проте, з часом, концентрація його в розчині зменшується. Щоб підвищити масову частку гідроген пероксиду в розчині до 3%, необхідно додати до нього певну порцію розчину цієї сполуки з масовою часткою 30%.
1. Наведіть молекулярну і графічну формули гідроген пероксиду та вкажіть просторову будову молекули.(3 бали)
2. Поясніть причину зменшення концентрації гідроген пероксиду, наведіть відповідне рівняння реакції. Яка тривіальна назва розчину гідроген пероксиду з масовою часткою 30%? (3 бали)
3. Які маси розчинів з масовими частками гідроген пероксиду 1,57% та 30% треба змішати, щоб одержати 100 г розчину з масовою часткою гідроген пероксиду 3%? (5 балів)
4. Як відрізнити розчин гідроген пероксиду від води? Напишіть рівняння можливих реакцій, вкажіть їх аналітичний ефект (по 2 бали за приклад)
Разом від 13 балів

2. Хімічна абетка
При взаємодії простої речовини А з водою, утворений продукт Б спалахує на повітрі (полум’я з фіолетовим відтінком), утворюючи речовину В. Взаємодія А з киснем повітря веде до утворення продукту Г, який використовують для регенерації повітря у замкнутих приміщеннях (при надлишку вуглекислого газу). В останній реакції також утворюється тверда кристалічна речовина Д (тривіальна назва – поташ). Взаємодія речовини Г з водою супроводжується утворенням сполуки Е, яку можна використовувати для відбілювання природних матеріалів, виділенням газоподібної простої речовини Є та сполуки Ж, водний розчин якої забарвлює фенолфталеїн у малиновий колір.
Олімпіада-2019
Запропонуйте молекулярні формули усіх речовин (А – Ж) та їх назви. (7 балів)
Запишіть рівняння реакцій запропонованих перетворень (5 балів)
Разом 12 балів

3. Рівновага
Рівноважні концентрації в системі: 2CO(г) + O2(г) D 2CO2(г), ∆Н = –283,1 кДж/моль, становили, моль/л: [CO] = 0,2, [O2] = 0,32, [CO2] = 0,16.
1. Визначите константу рівноваги та вихідні концентрації CO і O2, якщо вихідна суміш не містила СО2 (10 балів).
2. Які фактори (температуру, тиск, концентрацію) і як треба змінити, щоб змістити рівновагу в бік прямої реакції? (5 балів)
Разом 15 балів

У написанні конкурсних завдань взяли участь 19 студентів 1 курсу:

Воробйов О.О. (Ф-03)
Гусєв В.Є. (Ф-01)
Запорожченко М.В. (Ф-03)
Кабак В.Е. (Ф-02)
Казакова П.А. (Ф-01)
Колтунова М.О. (Ф-02)
Лемзякова Д.С. (Ф-01)
Михайловська А.Ю. (Ф-01)
Місан Б. (Ф-01)
Нгуєн Хай Ха (Ф-04)
Огора Т.М. (Ф-01)
Савельєва Ю.О. (Ф-03)
Сидоренко Н.Л. (Ф-03)
Соромля Я.О. (Ф-02)
Усенко А (Ф-01)
Хрипко А.В. (Ф-01)
Чорноволенко К.В. (Ф-02)
Чубарян Ю.І. (Ф-01)
Юрко В.О. (Ф-02)

Олімпіада-2019

За результатами підведення підсумків та колегіального обговорення прийняте рішення:

переможець олімпіади – Хрипко Анна Василівна (I курс, група Ф-01)
призери – Лемзякова Дар’я Сергіївна (I курс, група Ф-01)
Гусєв Віталій Євгенович (І курс, група Ф-01)
Огора Тетяна Миколаївна (І курс, група Ф-01)
спеціальна відзнака – Михайловська Анастасія Юріївна (I курс, група Ф-01).

Результати олімпіади оголошено 12 квітня. Переможець та призери олімпіади нагороджені сертифікатами.

Олімпіада-2019 

Print Friendly, PDF & Email