Розвиток магнітних нанотехнологій у фармації

Керівник теми: д. фарм. н., проф. Левітін Є.Я.

 • вивчення джерел магнітного поля з метою використання їх у медицині;
 • розробка методів синтезу дрібнодисперсних магнітних матеріалів – компонентів магнітокерованих лікарських форм;
 • вивчення фізико-хімічних і біофармацевтичних властивостей дрібнодисперсних магнітних матеріалів з метою розробки нормативної документацїї для медичного та фармацевтичного використання;
 • створення магнітних рідин для медичних цілей та розробка на іх основі магнітокерованих лікарських форм;
 • розробка способів лікування захворювань різного характеру з використанням магнітних характеристик магнітокерованих лікарських форм;
 • нанесення срібного покриття на магнітокеровані наночастинки.

Розроблено спосіб одержання нанокомпозиту типу “ядро-оболонка” Ag@Fe3O4, одержаний патент України на винахід.

 • методом скануючої електронної мікроскопії встановлено розмір часток;
 • методом рентгеноструктурного аналізу визначено фазовий склад поверхні композиту;
 • методом поверхневого плазмонного резонансу досліджена поверхню наночастинок, показано наявність островкового срібного покриття;
 • вивчення магнітних властивостей отриманого нанокомпозита, показало, що наявність острівкового срібного покриття зберігає його магнітокерованість;
 • розроблений метод кількісного визначення компонентів наносистеми Ag@Fe3O4;
 • запропонований склад мазі з Ag@Fe3O4, метод видалення і лікування новоутворень шкіри.
 Слайд1  Слайд2
Science-1 Science-2
Science-3 Рисунок2
 Проф. Є.Я. Левітін з учнями
(проф. І.О. Ведерникова (ліворуч)
та доц. А.О. Коваль)

 

Print Friendly, PDF & Email