Чан Т. М.

ЧАН Тетяна Михайлівна (09.08.1975, м. Богодухів, Харківської обл.); кандидат фармацевтичних наук (2016), асистент кафедри неорганічної хімії НФаУ (2012), доцент кафедри (2017).

Закінчила Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна (2001).

Працює в НФаУ: старший лаборант кафедри неорганічної хімії (2004-2015) за сумісництвом асистент кафедри неорганічної хімії (з 2012), доцент кафедри неорганічної хімії (2017), доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії (з 2020).

Навчально-методична робота. Проводить лабораторні і семінарські заняття із загальної та неорганічної, фізичної та колоїдної хімій. Співавтор навчальних посібників: Биоактивность неорганических соединений ( 2018), Лабораторный практикум: учеб. пособие. для соискателей высшего образования фармац. вузов и фармац. фак. мед. вузов III-IV уровня аккредитации «Неорганическая химия. Модуль ІІ» (2018), Лабораторный практикум: учеб. пособие. для соискателей высшего образования фармац. вузов и фармац. фак. мед. вузов III-IV уровня аккредитации. «Общая химия. Модуль І» (2019), General and inorganic chemistry. Laboratory Practicum (2019), Общая и неорганическая химия. Лабораторный практикум (2019), Загальна та неорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти фармацевт. навч. закладів і фармацевт. фак. мед. навч. закл. III – IV рівнів акредитації, які навчаються за спец. 226 Фармація, промислова фармація (2020), Біонеорганічна хімія. Лабораторний практикум: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти фармац. вузів і фармац. фак. мед. вузів III–IV рівня акредитації (2020), Основи кількісних розрахунків у фармації: навч. посіб. для аудиторної та самостійної роботи для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація (2021), Fundamentals of Quantitative Calculations in Pharmacy. Training manual for in-class and individual work of students (2021), Медична хімія. Лабораторний практикум: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти фармац. вузів і фармац. фак. мед. вузів III–IV рівня акредитації ( 2021).

Науково-дослідна робота. Кандидатська дисертація «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fe3O4» (2016). Автор та співавтор понад 47 друкованих праць (серед них 11 статей у фахових виданнях (6 англійською мовою), 3 патентів України на корисну модель та 2 патентів на винахід, 21 тези доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, 10 навчальних посібників).

Підвищення кваліфікації. «Школа професійної майстерності викладача НФаУ», (25.10.2017-14.03.2018 р.) на базі Науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти МОЗ України. Centrum naukowo edukacyjne RS Globa S. z O.O. (Poland), 20.03.19 – 22.03.19 XI International Scientific and Practical Conference «Social and Economic Aspects of Education in Modern Society», сертифікат 20190322.049/01 від 22. 03. 19 р. Цикл ПК «Інноваційні технології навчання», №97 24.04.2020; 75/1,5.ІПКСФ НФаУ. «Теорія та практика дистанційного навчання»    Сертифікат про підвищення кваліфікації №ПП-00109 від 09 квітня 2021р. 50/5 підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, Національного фармацевтичного університету м. Харків,12 січня-09 квітня 2021 року.

Громадська діяльність. Скарбник Громадської організації “Всеукраїнська асоціація апітерапевтів”. Виконує обов’язки матеріально відповідальної особи, відповідає за ПБ, ТБ, БЖ та ЦО, бере участь у проведенні профорієнтаційних та виховних заходах кафедри протягом року, куратор групи Фм(5,0д)-08, 1 курсу.

Чан Т. М. Чан Т. М. Чан Т. М.

 

Print Friendly, PDF & Email