Чан Т. М.ЧАН Тетяна Михайлівна (09.08.1975, м. Богодухів, Харківської обл.); кандидат фармацевтичних наук (2016), асистент кафедри неорганічної хімії НФаУ (2016).

Закінчила Харківський державний університет ім. В.Н. Каразіна (2001).

Працює в НФаУ: старший лаборант кафедри неорганічної хімії (2004-2015); асистент кафедри неорганічної хімії (з 2016).

Навчально-методична робота. Проводить лабораторні і семінарські заняття із загальної та неорганічної хімії. Співавтор навчальних посібників: Неорганічна хімія. Лабораторний практикум” (2019).

Науково-дослідна робота. Кандидатська дисертація «Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fe3O4» (2016). Автор та співавтор понад 40 друкованих праць (серед них 7 статей у фахових виданнях (6 англійською мовою), 3 патентів України на корисну модель та 2 патентів на винахід, 15 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, 1 навчального посібника).

Підвищення кваліфікації. «Школа професійної майстерності викладача НФаУ», (25.10.2017-14.03.2018 р.) на базі Науково-методичної лабораторії з питань фармацевтичної освіти МОЗ України.

Громадська діяльність.Скарбник Громадської організації “Всеукраїнська асоціація апітерапевтів”. Виконує обов’язки матеріально відповідальної особи, відповідає за ПБ, ТБ, БЖ та ЦО, бере участь у проведенні профорієнтаційних та виховних заходах кафедри протягом року, куратор групи Фм(5,0д)-08, 1 курсу.

Чан Т. М. Чан Т. М. Чан Т. М.

Print Friendly, PDF & Email