Фм21(4,10д), І курс

0. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук (самостійна робота)
1. Будова атома і Періодичний закон Д. І. Менделєєва

2. Хімічний зв’язок
3. Розчини
4. Хімічна кінетика і рівновага

5. Електролітична дисоціація
6. Гідроліз солей

7. Окисно-відновні реакції
8. Комплексні сполуки
9. р-Елементи
10. d-Елементи
11. Підготовка до ПМК

Print Friendly, PDF & Email