Цапко Є. О.

Цапко Є. О.Цапко Є. О.

Цапко Євген Олександрович(13.09.1973, м. Харків); кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри неорганічної хімії НФаУ.

З відзнакою закінчив хімічний факультет Харківського Державного університету за спеціальністю «хімія» (1995).

Працює в НФаУ: фахівець кафедри органічної хімії (1995-2008); асистент кафедри токсикологічної хімії (2008-2011); асистент кафедри аналітичної хімії (2011-2012); асистент кафедри неорганічної хімії (2012-2015); доцент кафедри неорганічної хімії (з 2015).

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить практичні заняття із загальної та неорганічної хімії. Співавтор навчальних посібників: “Аналітична хімія. Лабораторний журнал для самостійної позааудиторної роботи з підготовки до ліцензійного іспиту «КРОК-1»” (2012) (українською, російською мовами), “Аналитическая химия. Лабораторный журнал по технике лабораторных работ” (2012), “Неорганічна хімія. Збірник тестів“ (2012), українською, російською та англійською мовами), «Токсикологічна хімія. Модуль 1» (2014), «Токсикологічна хімія. Модуль 2» (2015), «General chemistry. Laboratory Practicum 1Mod» (2019), «General chemistry. Laboratory Practicum 2Mod» (2019), «Неорганическая химия. Модуль ІІ. Лабораторный практикум.» (2019), «Общая химия. Модуль І. Лабораторный практикум» (2019).

Науково-дослідна робота. Кандидатська дисертація «Хімічні перетворення та біологічна активність сполук синтезованих на основі Nʹ-антраноїл-α-гідразиду (±)-камфорної кислоти» (2008). Автор та співавтор близько 50 друкованих праць.

 

Цапко Є. О. Цапко Є. О.

Print Friendly, PDF & Email