Блажеєвський М.Є.БЛАЖЕЄВСЬКИЙ Микола Євстахійович, хімік-аналітик, доктор хімічних наук, професор, професор кафедри неорганічної та фізичної хімії.

Е-mail : blazejowski@ukr.net

Народився 23.06.1955, м. Борислав Львівської обл. Закінчив з відзнакою Калуський хіміко-технологічний технікум (1974) ‑ хімік-технолог. У 1979 році закінчив хімічний факультет, аспірантуру (1989), 1979-1980 ‑ інженер, 1980 -1985 ‑ завідувач лабораторії кафедри аналітичної хімії Львівського державного (нині національного) університету ім. Івана Франка. У 1989-1992 – науковий співробітник Всесоюзного НДІ хімії і технології лікарських засобів (м. Харків). У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Реакції дипероксидикарбонових кислот з третинними амінами і їх застосування в аналізі”, Дніпропетровськ. 1992-1994 ‑ інженер І категорії кафедри фізичної та колоїдної хімії Української фармацевтичної академії (м. Харків), 1994-1995 – асистент; 1995-1997 – викладач, старший викладач, 1997-1998 – старший науковий співробітник, 1997-2000 – за сумісництвом доцент кафедри бойових токсичних хімічних речовин та засобів захисту Харківського військового університету, від 1999-2007 – доцент; у 2006 році захистив докторську дисертацію на тему „Застосування пероксидних похідних карбонових кислот в хімічному аналізі”, Дніпропетровськ; від 2007 – професор кафедри фізичної і колоїдної хімії Національного фармацевтичного університету (м. Харків).

Переможець конкурсу-97 Благодійного фонду захисту та підтримки авторів інтелектуальної власності ім. Куцина у номінації: «Кращий винахід і ноу-хау України 1997 року» (нагороджений грошовою премією та дипломом).

Автор дезінфекційного та стерилізуючого засобу „НЕБІС”, антисептичного препарату на основі пероксикарбонових кислот „ПЕРОНІКС” та «ГЕМОТЕСТ-М», ГЕМОТЕСТ-С» та «ДЕЛАТЕСТ» (захищені національними патентами).

З 2001 року постійний науковий консультант науково-виробничої інноваційної фірми „ІМПУЛЬС” (м. Гданськ, Польща) з питань розробки дезінфекційних та стерилізуючих засобів, а також знешкодження й утилізації напалму та отруйних хімічних речовин.

У 2003 році за успіхи у освітянській та науковій роботі був відзначений Американським біографічним інститутом The AMERICAN BIOGRAPHICAL Institute дипломом у номінації «The Research Board Of Advisors».

Нагороджений почесною грамотою НФаУ за сумлінну працю, внесок у підготовку висококваліфікованих фармацевтичних кадрів, активну життєву позицію, 2005 рік.

У 2005 році визнаний Міжнародним біографічним центром у номінації The IBS Leading educators of the word 2005 (Cambridge) як кращий освітянин року (нагороджений дипломом).

Лауреат обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» у номінації «Викладач фундаментальних дисциплін» (нагороджений дипломом), 2008 рік.

У 2016 році нагороджений почесною грамотою НФаУ за вагомий особистий внесок у розвиток фармацевтичної галузі України, високий професіоналізм, відданість праці та з нагоди святкування дня фармацевтичного працівника.

За рейтингом науково-педагогічних працівників 2015-2016 н.р. переможець у номінації «Кращий професор НФаУ» (нагороджений дипломом I ступеня), 2016 рік.

Громадська діяльність: з 2007 року член Наукової ради НАН України з проблеми „Аналітична хімія”, а з 2012 – спеціалізованої вченої ради державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» за спеціальністю 02.00.02 – аналітична хімія; з 2015 року член спеціалізованої вченої ради Д. 64.051.14 хімічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальності 02.00.04 – фізична хімія.

Входить до складу редколегії наукового журналу «Фармаком» (м. Харків, Україна), «Методи та об’єкти хімічного аналізу» (м. Київ, Україна); «Праці НТШ» (м. Львів, Україна).

Як головний науковий співробітник бере участь у виконанні науково-дослідної роботи за грантом Міністерства освіти та науки України ХА-32Ф «Закарпатські цеоліти в аналітичній хімії розсіяних елементів, бактерицидних, протипухлинних засобів та інших біологічно активних речовин», термін виконання: 01.02.2016 – 31.12.2018 р.р.

Систематично бере участь у роботі Наукового комітету Київської конференції з Аналітичної хімії та Наукової ради з проблеми «Аналітична хімія» НАН України, а також апробаційної ради НФаУ.

Наукова школа – підготував 12 кандидатів наук: Антоненко О. В. «Синтез, властивості та застосування пероксидних похідних заміщених бензойних кислот у фармацевтичному аналізі» (2002), к.ф.н.; Дядченко В. В. «Ензимно-кінетичне визначення фосфорорганічних отруйних сполук з використанням індикаторних реакцій окиснення n-фенетидину та 3,3′,5,5′-тетраметилбензидину» (2005), к.х.н.; Баталов А.І. «Застосування аліфатичних дипероксикарбонових кислот як аналітичних реагентів на отруйні речовини та лікарські засоби» (2005), к.х.н.; Бондаренко Н. Ю. «Аналітичні системи на основі спряжених реакцій окиснення органічних відновників гідроген(ацил)пероксидами та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2007), к.ф.н.; Боровська І. М., ”Застосування кінетичних методів в аналізі лікарських препаратів на вміст домішок солей феруму та міді” (2012), к.ф.н.; Шлюсар О.І., «Реакції пероксомоносульфатної кислоти з похідними фентіазину та їх застосування у фармацевтичному аналізі» (2013), к.ф.н.; Анацької Я. Ю. , „Реакції третинних амінів з пероксомоносульфатною кислотою та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (2013), к.ф.н. Карпова С.П. ”Реакції пероксомоносульфатної кислоти з пеніцилінами та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (2013), к.ф.н.; Лабузова Ю.Ю. ”Реакції калій гідрогенпероксомоносульфату з цефалоспоринами та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2014); Коретнік О.І. ”Реакції сульфуровмісних сполук з калій гідрогенпероксомоносульфатом та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2015), к.ф.н.; Криськів Л.С. ”Реакції пергідролізу та їх застосування у фармацевтичному аналізі” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2016), к.ф.н.; Мозгова О.О. ”Вольтамперометричне визначення протимікробних препаратів на основі пероксидних сполук з використанням вуглеситалового електроду” (15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія) (2016), к.ф.н.

Більше 20 років керує науковою роботою СНТ кафедри та секції з хімії Малої академії наук. Його учні-члени МАН неодноразово були призерами конкурсів різних рівнів. Збобувачі вищої освіти члени СНТ кафедри беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімія» за напрямком «аналітична хімія». Має низку наукових праць зі студентами та учнями.

У своєму доробку має понад 300 наукових статей (25 індексовані у науковометричній базі Scopus та WoS), 3 монографії, підручник, понад 35 винаходів, 2 вироби медичного призначення запроваджені у медичну практику, понад 30 навчальних та методичних посібників. За останні 15 років підготував 12 кандидатів наук.

Професор Блажеєвський М.Є. викладає дисципліну «фізична та колоїдна хімія» (для студентів спеціальностей «Фармація», «Біотехнологія», «Технології фармацевтичних препаратів») студентам очної та заочної форми навчання.

Керує науковою роботою докторантів за спеціальністю 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія, а також аспірантів, дипломників та магістрантів за спеціалізацією „контроль якості лікарських засобів” та „контроль якості харчових продуктів” спеціальності „фармацевтична хімія” відповідно.

Хобі : гра у футбол, вивчення східної культури та філософії.

Блажеєвський М.Є. Блажеєвський М.Є. Блажеєвський М.Є. Блажеєвський М.Є.

Print Friendly, PDF & Email