Івашура М.М.

ІВАШУРА Марина Миколаївна (26.12.1965 р, м. Краматорськ, Донецької області) – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії НФаУ.

Закінчила біологічний факультет ХДУ ім. О.М. Горького (1990) та аспірантуру (1994). Працювала молодшим науковим співробітником лабораторії генетики Інституту тваринництва УААН (1994-2001). Працює у НФаУ з 2001 року: старший викладач кафедри фізичної та колоїдної хімії (2001), доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії (з 2013).

Читає курс лекцій та проводить лабораторні і семінарські заняття з фізичної та колоїдної хімії та курсу «Сорбенти медичного призначення» англійською мовою, співавтор підручника; 5 навчальних посібників та 3 методичних вказівок.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «С-поліморфізм гетерохроматинових районів акроцентричних хромосом свиней» (1998).

 

Івашура М.М. Івашура М.М. Івашура М.М. Івашура М.М.

Print Friendly, PDF & Email