Томаровська Т.О.ТОМАРОВСЬКА Тетяна Олександрівна (25.09.1963, м. Харків) – кандидат хімічних наук, доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії НФаУ.

Закінчила з відзнакою ХФІ (1987), в якому працює до теперішнього часу з 1987: аспірант (1987-1990); асистент (1990); доцент (1998). На кафедрі виконувала обов’язки завуча (2001-2020), відповідальна за підготовку до ліцензійного іспиту «КРОК-1» з фізичної та колоїдної хімії.

Читає курс лекцій з фізичної та колоїдної хімії та курси за вибором «Сорбенти медичного призначення», «Теоретичні основи технології лікарських форм» співавтор підручників «Фізична та колоїдна хімія» (1999, 2001, 2005 2010, 2011) виданих українською, російською та англійською мовами та Базового підручника з фізичної та колоїдної хімії для студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів та факультетів, який визнано як Національний підручник. Співавтор 24 навчальних посібників, що видавались українською, російською та англійською мовами; та 17 методичних вказівок. Співавтор 2 типових навчальних програм з фізичної та колоїдної хімії (2007, 2011). Розробила цикл лекцій з фізичної та колоїдної хімії з використанням нових технологій навчання, зокрема, мультимедійних.

Була головою експертної ради з фізичної та колоїдної хімії з ліцензійного іспиту «КРОК-1» (з 2002 до 2016 року).

Наукові напрямки: – виділення, синтез, напівсинтез, ідентифікація, вивчення фізико-хімічних властивостей та реакційної здатності БАР; дескрипторно-статистичне прогнозування та комп’ютерне моделювання БАР. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Изучение закономерностей стереоселективного синтеза биологически активных веществ с участием цитраконаминовой кислоты» (1991).

Автор більш ніж 90 наукових і науково-методичних праць, 12 авторських свідоцтв та 7 патентів на винаходи.

Громадська діяльність. Очолювала  первинну профспілкову організацію НФаУ, та була членом Президії Харківської обласної організації профспілок працівників охорони здоров’я  з 1998 до 2015 року.

Томаровська Т.О. Томаровська Т.О. Томаровська Т.О. Томаровська Т.О.
Print Friendly, PDF & Email