Маміна О.О.МАМІНА Олена Олександрівна – доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри неорганічної та фізичної хімії

Маміна Олена Олександрівна народилася 4.10.1957 (м. Харків). Закінчила Харківський фармацевтичний інститут з відзнакою (1980). Захистила кандидатську дисертацію «Дисоціація та сольватація мурашиної, оцтової та бензойної кислот у сумішах вода-етиленгліколь при різних температурах» за фахом 02.00.04 – фізична хімія (1985); докторську дисертацію «Розробка та удосконалення методів аналізу органічних лікарських речовин загального дослідження при проведенні судово-медичних експертиз» за фахом 15.00.02 – фармацевтична хімія та фармакогнозія (2008).

Працювала: асистентом кафедри токсикологічної хімії (1985-1988); старшим науковим співробітником кафедри токсикологічної хімії (1989-1991); доцентом кафедри токсикологічної хімії ( (1992-2003); доцентом кафедри фармацевтичної хімії (2004-2011), професором кафедри фармацевтичної хімії (2011-2014), професором кафедри фундаментальної та мовної підготовки (2014-2016), професором кафедри фізичної та колоїдної хімії (з 2016 р.).

Стаж роботи: 39 років, педагогічний стаж: 34 роки.

Нагороджена: Почесними грамотами МОЗ України (2002,2009,2012р), Почесними грамотами НФаУ (2002, 2009, 2012 р.), почесною відзнакою «Золота книга пошани НФаУ» (2010 р.), почесною грамотою ХОДА (2017р).

Наукова школа: під керівництвом захищено 3 кандидатські дисертації.

Видавнича діяльність: є співавтором 9 навчальних посібників та конспектів лекцій.

Наукова діяльність: має більш 200 наукових та науково-методичних робіт, 7 патентів, 79інформаційних листів та 5 методичних рекомендацій, затверджених МОЗ України.

Напрями наукових досліджень: хіміко-токсикологічний аналіз фармацевтичних препаратів основного та кислотного характеру у біологічному матеріалі, розробка фізико-хімічних методів аналізу штучних харчових барвників.

Членство у фахових асоціаціях: дійсний член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація фармакологів України» та Міжнародного союзу фундаментальної та клінічної фармакології «IUPHAR».

Дисципліни, які викладає Маміна О.О.: читає лекції та проводить лабораторні і практичні заняття для студентів 2 та 3 курсів факультетів «Фармація», «Біотехнологія», «Клінічна фармація» з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія», а також викладає дисципліну англійською мовою. Читала лекції та проводила практичні заняття з токсикологічної хімії, фармацевтичної хімії, стандартизації лікарських засобів та фармацевтичної броматології, а також викладала фармацевтичну хімію та фармацевтичну броматологію англійською мовою.

Громадська робота: входить до складу Апробаційної ради НФаУ (з 2018 р.). Входила до складу комісії з контролю виконання рішень, прийнятих Вченою радою університету (2010-2018). Виконувала обов’язки заступника декана (1987-1992).

Маміна О.О. Маміна О.О. Маміна О.О. Маміна О.О.

Print Friendly, PDF & Email