Розвиток магнітних нанотехнологій у фармації

Керівник теми: д. фарм. н., проф. Левітін Є.Я.

 ü  вивчення джерел магнітного поля з метою використання їх у медицині;

ü  розробка методів синтезу дрібнодисперсних магнітних матеріалів – компонентів магнітокерованих лікарських форм;

ü  вивчення фізико-хімічних і біофармацевтичних властивостей дрібнодисперсних магнітних матеріалів з метою розробки нормативної документацїї для медичного та фармацевтичного використання;

ü  створення магнітних рідин для медичних цілей та розробка на іх основі магнітокерованих лікарських форм;

ü  розробка способів лікування захворювань різного характеру з використанням магнітних характеристик магнітокерованих лікарських форм;

ü  нанесення срібного покриття на магнітокеровані наночастинки.

Розроблено спосіб одержання нанокомпозиту типу “ядро-оболонка” Ag@Fe3O4, одержаний патент України на винахід.

 ü  методом скануючої електронної мікроскопії встановлено розмір часток;

ü  методом рентгеноструктурного аналізу визначено фазовий склад поверхні композиту;

ü  методом поверхневого плазмонного резонансу досліджена поверхню наночастинок, показано наявність островкового срібного покриття;

ü  вивчення магнітних властивостей отриманого нанокомпозита, показало, що наявність острівкового срібного покриття зберігає його магнітокерованість;

ü  розроблений метод кількісного визначення компонентів наносистеми Ag@Fe3O4;

ü  запропонований склад мазі з Ag@Fe3O4, метод видалення і лікування новоутворень шкіри.

 Слайд1  Слайд2
Science-1 Science-2
Science-3 Рисунок2
   Проф. Є.Я. Левітін з учнями
(проф. І.О. Ведерникова (ліворуч)
та доц. А.О. Коваль)
Print Friendly, PDF & Email