Підготовка наукових кадрів

У 2011-2016 рр. виконувалась кандидатська дисертаційна робота здобувача Чан Т.М. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fe3O4 (науковий керівник – проф. Левітін Є.Я.); офіційний захист відбувся 3.07.2017 р., диплом к. фарм. н. від 11 жовтня 2017 р.

З 2018 р. ас., к.фарм.н. Ковальська О.В. виконує кваліфікаційну роботу на здобуття ученого звання доктора фармацевтичних наук “Визначення четвертинно-амонійних сполук кінетико-фотометричним методом за їх антихолінестеразною активністю” (науковий консультант – проф. Блажеєвський М.Є.).

Print Friendly, PDF & Email