Левітін Є.Я.

ЛЕВІТІН Євген Якович (22.04.1951, Харків) — доктор фармацевтичних наук (2004), професор (2006), завідувач кафедри неорганічної хімії (1994-02.09.2019) НФаУ.

Закінчив ХФІ (1974) та аспірантуру (1975–1978).

Працював: асистент (1978), доцент (1982), професор (2006), завідувач (1994-02.09.2019), професор (з 03.09.2019) кафедри неорганічної хімії НФаУ.

Напрями наукових досліджень: нанотехнологічні дослідження магнітокерованих ЛП.

Наукові здобутки: автор близько 200 наукових і навчально-методичних праць, серед них 16 патентів, 3 підручники, 2 навчальні посібники. Підготував 1 доктора та 2 кандидатів наук.

Основні праці: Синтез, будова та біологічна активність 7‑нітро- і 7‑аміноакридинів (канд. дис.). — Х., 1980; Синтез та біологічна активність похідних галогенбензойних кислот та акридинів, створених на їх основі (докт. дис.). — М., 2004; Загальна та неорганічна хімія. — Х., 2000 (спів­авт.); Общая и неорганическая химия: Учебник — Х., 2002 (співавт.); General inorganic Сhemistry. — Kharkiv, 2005 (спів­авт.); Хімія. Посібник. — Він­ниця, 2006 (співавт.); Средство, обладающее анальгетическим действием. Пат. № 2101011 Российская Федерация, МКИ 6 А 61 К 31/19, 9/20. № 94004615/4; Заявлено 11.02.94; Опубл. 10.01.98. Бюл. № 1 (співавт.); Опытно-промышленный метод синтеза калиевой соли 2,4‑дихлорбензойной кислоты // Хим.-фармац. журн. — 2003. — № 12 (співавт.); Изучение клинической фармакокинетики анальбена // Фармация. — 2004. — № 1 (спів­авт.); Вивчення властивостей мазі на гідрофільній основі з магнетитовим компонентом // Мед. хімія. — 2004. — № 2 (співавт.); Розробка сучасних магнітокерованих рентгеноконтрастних засобів // Вісн. фармації. — 2005. — № 4 (співавт.); Стандартизація барій фериту медичного призначення // Запорожский мед. журн. — 2007. — № 6 (співавт.).

Літ.: Фармацевтична енциклопедія

Print Friendly, PDF & Email