Нанотехнології у фармації та медицині-2019

Матеріали ІIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю “НАНОТЕХНОЛОГІЇ І НАНОМАТЕРІАЛИ У ФАРМАЦІЇ ТА МЕДИЦИНІ” (19 квітня 2019 року).

Сертифікат учасника ІIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю “НАНОТЕХНОЛОГІЇ І НАНОМАТЕРІАЛИ У ФАРМАЦІЇ ТА МЕДИЦИНІ” (19 квітня 2019 року).

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю “НАНОТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ ТА МЕДИЦИНІ” (19-20 квітня 2018 року).

Матеріали Української науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю “НАНОТЕХНОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ ТА МЕДИЦИНІ (19-20 квітня 2017 року)”.

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю “Нанотехнології і наноматеріали у фармації та медицині”, яка відбудеться 19 квітня 2019 року.

Основні наукові напрямки роботи конференції:

  • Сучасні підходи до синтезу наноструктур.
  • Дослідження фізико-хімічних властивостей наносистем.
  • Вивчення біологічної активності наноструктур (нанофармакологія).
  • Створення лікарських засобів на основі наносистем (нанотехнологія).
  • Розробка методів лікування з використанням нанопрепаратів (наномедицина).

Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

Вимоги до оформлення матеріалів

У MS Word (версії не нижче 2003): формат сторінки А4; усі поля по 2 см; шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,0; абзацний відступ 1,25 см. Хімічні формули слід набирати у редакторі IsisDraw, математичні – з використанням вбудованого редактора MS Equation, рисунки – у форматі CDR (версії не вище Х8), JPG або TIFF.

Структура матеріалів

Назва – ВЕЛИКИМИ НАПІВЖИРНИМИ ЛІТЕРАМИ, з нового рядка – прізвища та ініціали авторів, наступним рядком – повна назва установи, її місцезнаходження (напівжирний курсив); E-mail (курсив), через порожній рядок – основний текст (повна одна або дві сторінки!). Допускається наявність таблиць, схем, рисунків, списку використаних джерел.

Матеріали, що не відповідають напрямкам роботи конференції, не оформлені згідно вимог або подані після настання вказаної дати розглядатись не будуть.

Зразок оформлення матеріалів:

СИНТЕЗ НАНОЧАСТОК Fe3O4, ЇХ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ
ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Левітін Є.Я., Ведерникова І.О., Криськів О.С.
Національний фармацевтичний університет,
кафедра неорганічної хімії, м. Харків, Україна
neorganic@nuph.edu.ua

   У роботі описано спосіб синтезу та дослідження властивостей магнітокерованих наночастинок Fe3Oфармацевтичного призначення…

 

Для реєстрації слід заповнити реєстраційну форму (на одні матеріали заповняти тільки один раз, незалежно від кількості авторів).

Для відправлення матеріалів слід скористатись формою, наведеною нижче, та прикріпити файл у форматі *.doc або *.docx. Назва файла – латинськими літерами за прізвищем першого автора. Якщо один автор надсилає кілька тез, до назви файла додається цифра, напр., Levitin-1.docx і заповнюється ще одна реєстраційна форма.

Результати реєстрації та прийняття матеріалів можна відстежувати за посиланням.

Кінцевий термін подачі матеріалів – 18 квітня 2019 р.

Публікація тез – безкоштовна. 

Конференція зареєстрована в УкрІНТЕІ (посвідчення №267 від 09 серпня 2018 р.).

Після 20 квітня електронний варіант збірника матеріалів та сертифікат учасника будуть доступні для завантаження на веб-сторінці кафедри неорганічної хімії НФаУ: http:\\inorgchem.nuph.edu.ua

 

Організаційний комітет

проф. Левітін Євген Якович, (067)570-30-02 (голова Оргкомітету)

проф. Ведерникова Ірина Олексіївна, (063)602-73-61 (заступник голови Оргкомітету)

акад. УАН, проф. Шпичак Олег Сергійович, (050)400-75-82 (заступник голови Оргкомітету)

доц. Криськів Олег Степанович,  (068)918-65-26  (відповідальний секретар)

E-mail: neorganic@nuph.edu.ua

Адреса та контактні телефони оргкомітету:

Національний фармацевтичний університет; 61168, м. Харків,
вул. Валентинівська, 4, кафедра неорганічної хімії, (0572)67-92-07

Print Friendly, PDF & Email