Сердюкова Ю.Ю.СЕРДЮКОВА Юлія Юріївна – доцент кафедри неорганічної та фізичної хімії Національного фармацевтичного університету

Закінчила у 2010 році з відзнакою Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація», кваліфікація – провізор. У 2011 році закінчила магістратуру при Національному фармацевтичному університеті за спеціальністю «Фармація», кваліфікація – магістр фармації.

Кандидат фармацевтичних наук з 2014 року.

Викладає такі навчальні дисципліни «Фізична та колоїдна хімія», «Сорбенти медичного призначення» для здобувачів вищої освіти 2 та 3 курсу (україно- , англо- та російськомовних) спеціальності «Фармація, промислова фармація»,«ТПКЗ», КФ).

Сердюкова Ю.Ю. на кафедрі відповідальна за методичних комплекс для підготовки іноземних студентів, що навчаються англійською мовою. Є співавтором навчальних посібників та навчально-методичних розробок до аудиторної та позааудиторної роботи здобувачів вищої освіти денної форми навчання при вивченні дисциплін, що викладаються на кафедрі українською та англійською мовами.

Юлія Юріївна є керівником студентського наукового гуртка, студенти якого мають публікації у різноманітних Міжнародних конференціях та неодноразово нагороджувалися дипломами різного ступеня за доповіді на конференціях. Нагороджена Подякою наукового керівника у 2017 році. Підготувала до захисту 3 магістерські роботи (2 з яких англійською мовою).

У 2018 році приймала участь у Зовнішньому незалежному оцінюванні у якості інструктора

У 2016 році успішно пройшла курси дистанційного навчання за програмою «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання e-Tutor».

З 2012 року працює у видавничому центрі, займаючись провадженням наукових журналів НФаУ у міжнародні наукові на науково-метричні бази.

Проводить наукові дослідження щодо фармацевтичного аналізу цефалоспоринів. Результати досліджень представлені у вигляді доповідей на наукових конференціях, статей у фахових та спеціалізованих виданнях, тез доповідей.

Регулярно підвищує кваліфікацію: проходила цикли підвищення кваліфікації «Школа молодого викладача» (2013 р.) на базі науково-методичної лабораторії з фармацевтичної освіти НФаУ, навчалась на курсах іноземних мов Лінгвістичного центру факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна (2011-2012 рр.).

Має 72 публікації, з них 46 наукових та 26 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Сердюкова Ю.Ю. Сердюкова Ю.Ю. Сердюкова Ю.Ю. Сердюкова Ю.Ю.
Print Friendly, PDF & Email