Турченко Н.В.

Турченко Надія Василівна (12.04.1944, с. Антонівка, Харківської обл.), старший викладач кафедри неорганічної хімії НФаУ (1991).

Закінчила хіміко-біологічний факультет Харківського державного педагогічного інституту ім. Г. С. Сковороди (ХДПІ, 1967), викладач хімії та біології і аспірантуру при кафедрі хімії Харківського державного педагогічного інституту (1967 – 1970).

Працює старшим науковим співробітником проблемної електрохімічної лабораторії по осадженню електролітичних покрить платинових металів при кафедрі хімії ХДПІ, яку очолював д.т.н. професор Каданер Л. І. (1967 – 1988). Займається електролітичним осадженням осмію, рутенію та їх сплавів з нікелем. Має з цієї тематики 26 публікацій та чотири авторських свідоцтва.

Працює в НФаУ: асистент кафедри неорганічної хімії (1988-1991); старший викладач кафедри неорганічної хімії (з 1991). Стаж роботи в НФаУ на жовтень 2017 – 29 років.

Навчально-методична робота. Читає лекції та проводить семінарські та лабораторні  заняття із загальної та неорганічної хімії, біоактивності неорганічних сполук (БАНС) на фармацевтичному факультеті та факультеті іноземних студентів, з медичної хімії на медико-фармацевтичному факультеті. Автор та співавтор 26 навчальних посібників, з яких найважливіші:

«Практикум із загальної та неорганічної хімії» (1998, 2001); «Хімія. Посібник для вступників до вузів» (2008, 2012); «Неорганическая химия. Лабораторный практикум», ч. I, II (2014); «Неорганічна хімія. Лабораторний практикум» для студентів заочної форми навчання (2014); «Laboratory Practicum in general and inorganic chemistry», I Module, II Module (2014); «Медична хімія. Лабораторний практикум» (2015, 2017).

Загальна кількість друкованих публікацій 57, з них наукових праць 26, авторських свідоцтв 4, підручників 1, навчально-методичних та методичних посібників 26.

Суспільна діяльність. Секретар кафедри з 2002 р.

Print Friendly, PDF & Email