БАНС

Бали за презентацію, тест і ПМК, осінь 2017
Бали за презентацію, тест і ПМК, весна 2018.

Календарні плани
Фм(5,0д), група 2
Фм(5,0д), групи 4, 5
ТПКЗм(5,0д)
Фм(4,0д)мед

Підготовка мультимедійної презентації
РЕКЛАМА Біологічна активність неорганічних сполук

Біокоординаційна хімія

Робоча програма навчальної дисципліни «Біоактивність неорганічних сполук», спеціальності 226 Фармація, освітньої програми Фармація Фм(5,0д) Фм(4,5з) Фм(3,5з)ДВмед

 Titul_BANS Левітін Є. Я., Ведерникова І. О., Коваль А. О., Криськів О. С. Біоактивність неорганічних сполук: навч. посібн. для аудит. та самост. роботи студентів / за ред. проф. Є. Я. Левітіна. – Х. : НФаУ, 2017. – 83 с.

У навчальному посібнику наведено відомості про вміст в організмі, біологічну роль, основні джерела надходження, токсичну дію та використання у фармації та медицині деяких хімічних елементів та їх сполук. Матеріал подано згідно робочої програми з вибіркової дисципліни «Біоактивність неорганічних сполук» (Харків, НФаУ, 2016) для студентів фармацевтичних вузів та факультетів.

Навчальний посібник призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів першого курсу спеціальності «Фармація» при вивченні вибіркової дисципліни «Біоактивність неорганічних сполук» і може бути корисний усім, хто цікавиться даною тематикою.

Print Friendly, PDF & Email