Лекції із загальної та неорганічної хімії Фм(5,0д)

для студентів І курсу спеціальності Фм(5,0д), І потік

0. Вступ.
1. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.
2. Будова атома (05.09.18).

3. Періодичний закон Д.І. Менделєєва (05.09.18).
4. Хімічний зв’язок (19.09.18).
5. Основні закони хімії.
6. Хімічна кінетика і рівновага (03.10.18).
7. Розчини
 (розрахунки за “правилом хреста”) (17.10.18).
8. Електролітична дисоціація (31.10.18).
9. Гідроліз солей (14.11.18).

10. Окисно-відновні реакції (28.11.18, 12.12.18).
11. Комплексні сполуки  (09.01.19, 23.01.19).
12. s-Елементи. Гідроген, ІА, ІІА.
13. р-Елементи. ІІІА, IVA групи.
14. Елементи VA групи.
15. Елементи VIA групи.
16. Елементи VIIA групи.
17. d-Елементи. VIB-VIIІB групи.

18. Елементи IВ, IІB груп.

Print Friendly, PDF & Email