Лекції із загальної та неорганічної хімії Фармація (5,0)

для студентів І курсу спеціальності “Фармація” (І потік)

0. Вступ (4.09.17).
1. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук (4.09.17).
2. Будова атома.
3. Періодичний закон Д.І. Менделєєва.
4 . Хімічний зв’язок (18.09.17).
5. Основні закони хімії.
6. Хімічна кінетика і рівновага (2.10.17).
7. Розчини (розрахунки за “правилом хреста”) (16.10.17).
8. Електролітична дисоціація (30.10.17).
9. Гідроліз солей (13.11.17).
10. Окисно-відновні реакції (27.11.17).
11. Комплексні сполуки  (11.12.17, 25.12.17).

Print Friendly, PDF & Email