Лекції з неорганічної хімії Фм19(4,10д)

 Фм19(4,10д), І курс, І потік

Класифікація та номенклатура неорганічних сполук (самостійна робота)
1. Будова атома і Періодичний закон Д. І. Менделєєва (02.09.19)

2. Хімічний зв’язок (16.09.19)
3. Хімічна кінетика і рівновага
4. Розчини
 (розрахунки за “правилом хреста”)
5. Електролітична дисоціація
6. Гідроліз солей

7. Окисно-відновні реакції
8. Комплексні сполуки
9. р-Елементи
10. d-Елементи

Print Friendly, PDF & Email