Аспіранти

На кафедрі виконується (2011-2016 рр.) кандидатська дисертаційна робота здобувача Чан Т.М. “Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості магнітокерованого нанокомпозиту Ag@Fe3O4 (науковий керівник – проф. Левітін Є.Я.); офіційний захист відбувся 3.07.2017 р., диплом к. фарм. н. від 11 жовтня 2017 р.

Print Friendly, PDF & Email