Лекції із загальної та неорганічної хімії Фм(4,0д)мед

для студентів І курсу Фм(4,0д)мед

1. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.
2. Будова атома. Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Хімічний зв’язок (11.09.18).
3. Хімічна кінетика і рівновага (25.09.18).
4. Розчини (25.09.18).

5. Основні закони хімії.
6. Електролітична дисоціація (09.10.18).
7. Гідроліз солей (23.10.18).
8. Окисно-відновні реакції (23.10.18).
9. Комплексні сполуки  (06.11.18).
10, 11. р-Елементи (20.11.18, 04.12.18).
12, 13. d-Елементи (18.12.18, 15.01.19).

Print Friendly, PDF & Email