Лекції із загальної та неорганічної хімії Фармація (4,0)мед

для студентів І курсу спеціальності “Фармація” (4,0)мед

1. Класифікація та номенклатура неорганічних сполук.
2. Будова атома.  Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Хімічний зв’язок (7.09.17).
3. Хімічна кінетика і рівновага (21.09.17).
4. Розчини (21.09.17).

5. Основні закони хімії.
6. Електролітична дисоціація (5.10.17).
7. Гідроліз солей (19.10.17).
8. Окисно-відновні реакції (19.10.17).
9. Комплексні сполуки  (2.11.17).
10, 11. р-Елементи (16.11.17, 30.11.17)
12, 13. d-Елементи (14.12.19, 28.12.17)

Print Friendly, PDF & Email